Kebenaran Tentang Ritalin

Dalam kursus interaktif ini, Anda akan mempelajari kebenaran tentang penyalahgunaan Ritalin. Anda akan mengetahui bagaimana penyalahgunaan Ritalin bermula dan konsekuensi dari penyalahgunaan obat resep. Orang yang telah menggunakan Ritalin menyampaikan kenyataan sebenarnya tentang apa yang terjadi pada mereka.