Kebenaran Tentang Ritalin

Dalam kursus interaktif ini, Anda akan mempelajari kebenaran tentang penyalahgunaan Ritalin. Anda akan mengetahui bagaimana penyalahgunaan Ritalin bermula dan konsekuensi dari penyalahgunaan obat resep. Orang yang telah menggunakan Ritalin menyampaikan kenyataan sebenarnya tentang apa yang terjadi pada mereka.

Dalam kursus ini, Anda akan memahami:

  • Mengapa Ritalin termasuk dalam golongan obat yang sama dengan narkoba jalanan yang sangat adiktif dan berbahaya
  • Apa pengaruh Ritalin terhadap tubuh Anda dan mengapa ia berbahaya bila disalahgunakan
  • Beberapa cerita yang dibuat-buat tentang Ritalin

Ringkasan Kursus